ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo

Teória a dejiny umení

Počet nájdených produktov: 62

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Primary Sources
Producent: různí / ProQuest
Typ: Primárne pramene

Vyše 75 rokov ProQuest digitalizuje a sprístupňuje ťažko dostupné a vzácne zbierky primárnych prameňov pre výskum a štúdium v odboroch:

ProQuest Screen Studies Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Screen Studies Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám o dejinách, teórii a kritike filmu a televízie. Spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz s plnými textami článkov a filmografiami. Súčasťou kolekcie sú:

Slavic and Eastern European Studies in Video
Producent: různí
Typ: Audiovizuálne dokumenty

Připravuje se

The Artforum Archive
Producent: ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Archiv časopisu Artforum (později Artforum International) z let 1962 – 2020. Jedná se o jeden nejvlivnějších časopisů ve světě současného umění. Přibližně 150 000 stran archivu obsahuje šest desetiletí nejvýznamnějších zpráv, reportáží a komentářů o klíčových událostech ve světě umění. Pokrývá všechny formy současného umění, včetně malířství, sochařství, instalací, body artu, video/audio umění, performance a dalších.

The Rolling Stone Archive
Producent: ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Úplný archív časopisu Rolling Stone od prvého vydania v roku 1967 po súčasnosť. Patrí k najvplyvnejším časopisom 20. a 21. storočia v oblasti rockovej a populárnej hudby. Reflektuje aj kultúrne, spoločenské a politické udalosti z pohľadu študentov a mladej generácie.

The Vogue Italia Archive
Producent: ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Kompletní archiv italského vydání proslulého módního časopisu Vogue od prvního vydání v roce 1964 až do současnosti. V databázi naleznou uživatelé každou stránku z časopisu, tzn. i módní editorialy, obálky, inzerci, atd. Vědci a studenti zaměření na módu a její historii tak dostávají do rukou zcela unikátní nástroj.

Classiques Garnier Online Books
Producent: Classiques Garnier Numérique
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Kolekcie na výber:

Encyclopédie d'Yverdon
Producent: Classiques Garnier
Typ: Encyklopédie

Online vydanie **L’encyclopédie ou dictionnaire raisonné

Larousse - Grand dictionnaire universel
Producent: Classiques Garnier
Typ: Encyklopédie

Great universal dictionary – reprint parížskeho vydania z 1866–1890 s 15 zväzkami a dvoma Dodatkami – má 17 zväzkov s 26 300 stranami a 500 000 znakmi. Online vydanie od Classiques Garnier je spracované podľa princípov digitálnej filológie, ktoré otvárajú nové možnosti výskumu textu encyklopédie.