ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Priemyselné inžinierstvo

Počet nájdených produktov: 60

Wiley Online Reference Works
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Kolekce příruček a encyklopedií pokrývajících široký počet vědních i technických a inženýrských oborů. Mnohé mají unikátní postavení mezi zdroji informací. Vesměs jsou tvořeny a aktualizovány předními odborníky v daném oboru a vydavatel stále aktualizuje jejich obsah.

AccessEngineering
Producent: McGraw-Hill Professional
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Soubor elektronických knižních titulů (původně Digital Engineering Library) z produkce nakladatelství McGraw-Hill z oborů:

Croner-i Hazardous Substances
Producent: Croner
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Kolekce poskytuje přístup k chemické legislativě a k zásadám správné praxe, potřebným při každodenním nakládání s nebezpečnými chemikáliemi. Součástí je i faktografická databáze více než 100 000 konkrétních látek. Tento produkt přichází v době, kdy vstupuje prakticky v platnost směrnice EU REACH o chemických látkách. Jednotlivé komponenty obsahují i dokumenty z řad ACOP, COP, CS Series, EH Series, HSC/HSE Leaflets, HSE Information Sheets, HSG Series, INDG Series, MDHS Series, MS Series. Vyhledávat v databázi látek lze podle názvu, čísla UN, EC, CAS a dalších kritérií. K dispozici je i „tracker“ pro sledování změn legislativy a předplatitelé mají možnost telefonického kontaktu s experty z oblasti „health and safety“.

Croner-i Health and Safety Expert
Producent: Croner
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Croner-i Health and Safety Expert poskytuje plné texty z oblasti pracovního práva a ochrany zdraví EU a UK včetně obsáhlých textů ACOPS z oblasti poradenství Health & Safety Executive. Aktualizováno denně. Předplatitelé mohou také využít telefonní poradenskou linku Health and Safety Advice Line.

Croner-i CHEM-BANK
Producent: různí / Croner
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Kolekce databází obsahující údaje o potenciálně nebezpečných chemikáliích:

Croner-i REACH and CLP Inventory
Producent: různí / Croner
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Croner-i REACH and CLP Inventory (původně EINECS PLUS) představuje rozsáhlou kolekci údajů o regulovaných a nebezpečných chemických látkách, které vychází ze zdrojů EU a na základě její legislativy EUROPA – Environment – The Directive on Dangerous Substances. V 10 jazycích EU Poskytuje informace o více jak 100 000 entit a seznam EU přes 3 000 nebezpečných látek. V databázi jsou vyhledávací prvky název, část názvu, CAS RN, EC No atd. Zahrnuje též databázi ELINCS: Developing a National Lab Data Standard for EHRs – CHCF.org , plné texty příslušné EU legislativy ( včetně kosmetické problematiky, látek na ochranu rostlin).

World Scientific Journals
Producent: World Scientific Publishing
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

World Scientific Publishing vydává 122 e-časopisů v oblastech:

China Patent Full-text Database
Producent: rôzni / CNKI
Typ: Patenty a ochranné známky

China Patent Full-text Database obsahuje patenty, ktoré vydáva Intellectual Property Publishing House of the State Intellectual Property Bureau od roku 1985 po súčasnosť.

Chinese Standard Full-text Database
Producent: rôzni / CNKI
Typ: Normy a štandardy

Chinese Standard Full-text Database sprístupňuje vyše 44 000 noriem od roku 1959 po súčasnosť, ktoré vydáva China Standard Press a Standardization Administration of China, čo predstavuje viac ako 90 % všetkých noriem vydaných v Číne.

ASME Digital Collection
Producent: ASME
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ASME Digital Collection obsahuje elektronické verze těchto typů dokumentů od American Society of Mechanical Engineers: časopisy (32), knihy, konferenční materiály a normy – a to jak formou předplatného, tak i trvalého nákupu (knih a archivních kolekcí).