ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory » Environmentálne inžinierstvo


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Environmentálne inžinierstvo

Počet nájdených produktov: 28

Science & Technology Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ProQuest Science & Technology Ebook Subscription (predtým ebrary Science & Technology) obsahuje vedecké elektronické monografie zamerané na biologické vedy – poľnohospodárstvo a lesníctvo, environmentálne vedy a ochranu prírody, anatómiu a fyziológiu, genetiku a genomiku, biotechnológiu, botaniku, morskú biológiu a zoológiu. Nechýbajú ani publikácie v oblasti informačných technológií – najmä programovanie, telekomunikácie, bezpečnosť atď. Toto predplatné obsahuje aj publikácie pre inžinierstvo v rôznych oblastiach, pre klimatológiu, letectvo a kozmonautiku, vedu o Zemi, mechaniku, meteorológiu, matematiku, materiálové vedy, bezpečnosť, elektroniku, energetiku, pravdepodobnosť a štatistiku, zahrňuje aj astronómiu, chémiu, kvantovú teóriu, pravidlá komunikácie a písania atď.

Sustainability Ebook Subscription
Producent: ProQuest, Part of Clarivate
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Sustainability Ebook Subscription je interdisciplinární kolekce odborných monografií, která se vztahuje k cílům udržitelného rozvoje (SDGs) Organizace spojených národů, umožňuje studentům a výzkumným pracovníkům zkoumat globální problémy z různých úhlů pohledu a připravit tak novou generaci na budoucí výzvy a příležitosti v oblasti udržitelného rozvoje:

Sustainability: Science, Practice, & Policy (open access)
Producent: ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Otvorený časopis pôvodne vydávaný spoločnosťou ProQuest zastrešuje vydavateľstvo Taylor & Francis. Naďalej dostupný aj na platforme ProQuest.

The Merck Index - Chemistry's Constant Companion
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Elektronické vydání renomovaného referenčního díla The Merck Index – An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals – který patří k nejpoužívanějším příručkám v organické, anorganické, medicínské a farmaceutické chemii, biochemii, biologii, potravinářské chemii a v řadě dalších oborů.

Current Contents® - Engineering, Technology and Applied Sciences
Producent: Clarivate Analytics
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

IFI claims
Producent: různí / Fairview Research, LLC (IFI CLAIMS Patent Services)
Typ: Patenty a ochranné známky

Čisté patentové informácie v jednotnej štruktúre

Oxford Journals Life Sciences Collection
Producent: Oxford University Press
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Life Sciences Collection zpřístupňuje obsah 85 časopisů (2023) vydavatelství Oxford University Press, včetně:

ASTM Compass
Producent: ASTM
Typ: Normy a štandardy

ASTM (American Society for Testing and Materials, založena 1898) je vůdčí světová instituce v oblasti inženýrství, materiálů a testování, produkující obří kolekci standardů, technických reportů, testovacích metodik, časopisů, knih, konferenčních sborníků a odborných videí.

ENERGYandCLEANTECHNOLOGYnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Soubor přes 450 titulů (červen 2017) z mnoha inženýrských oborů:

EnvironmentalENGINEERINGnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

EnvironmentalEN­GINEERINGnetBA­SE je kolekce přes 340 e-knih (červen 2017) zařazených do kategorií: