ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Archeológia / Antropológia / Etnológia


Spresnite hľadanie

Typ dát
Platforma


Vydavateľstvo


Archeológia / Antropológia / Etnológia

Počet nájdených produktov: 67

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Primary Sources
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Primárne pramene

Vyše 75 rokov ProQuest digitalizuje a sprístupňuje ťažko dostupné a vzácne zbierky primárnych prameňov pre výskum a štúdium v odboroch:

ProQuest Social Sciences Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Social Sciences Premium Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám zo spoločenskovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

Social Science Database
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Social Science Journals je databáze pro ty, kteří potřebují přístup k rozličným vědeckým časopisům. Kolekce obsahuje záznamy a abstrakta z více než 1400 periodik a na 1100 z nich plnotextově (červen 2016).

Social Sciences Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ProQuest Social Sciences Ebook Subscription (predtým ebrary Social Sciences) je kolekcia vedeckých elektronických monografií so zameraním na sociológiu, demografiu, antropológiu, archeológiu, etnológiu, psychológiu, psychoterapiu, sociálnu a kognitívnu psychológiu, kriminológiu, skupinovú terapiu, starostlivosť o deti, sociálnu prácu a ďalšie príbuzné odbory

Current Contents® - Arts and Humanities
Producent: Clarivate Analytics
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
Producent: Clarivate Analytics
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

British Academy Scholarship Online
Producent: British Academy
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Súčasťou rozrastajúcej sa online kolekcie Britskej akadémie vied sú monografie, zborníky a ďalšie publikácie zamerané na spoločenské vedy a humanity. Kolekcia obsahuje obsahuje 150 publikácií (2015/2) z odborov:

Oxford Bibliographies Online
Producent: Oxford University Press
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Soubor výběrových kolekcí pokrývá humanitní vědy, umění, společenské vědy, přírodní vědy a veřejné zdraví. Ke každému záznamu je vedle bibliografických údajů připojena anotace, komentář. Uživateli je k dispozici přehled nejdůležitějších materiálů pro studium sestavený renomovanými odborníky.

Oxford Handbooks Online: Archaeology
Producent: Oxford University Press
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Modul Archaeology přináší na 1940 vědeckých recenzovaných esejí a přehledů z 44 Oxford Handbooks (2020/8). Každá příručka seznamuje s tématem, zkoumá hlavní problémy a významné diskuze, kriticky nahlíží na bádání v daném vědním oboru s výhledem na možný další vývoj.