ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Archeológia / Antropológia / Etnológia


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Archeológia / Antropológia / Etnológia

Počet nájdených produktov: 65

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě ProQuest Ebook Central jsou na výběr knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press, ad. z mnoha oborů a podoborů.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Primary Sources
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: Primárne pramene

Vyše 75 rokov ProQuest digitalizuje a sprístupňuje ťažko dostupné a vzácne zbierky primárnych prameňov pre výskum a štúdium v odboroch:

ProQuest Social Sciences Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Social Sciences Premium Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám zo spoločenskovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

Social Science Database
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Social Science Journals je databáze pro ty, kteří potřebují přístup k rozličným vědeckým časopisům. Kolekce obsahuje záznamy a abstrakta z více než 1400 periodik a na 1100 z nich plnotextově (červen 2016).

Social Sciences Ebook Subscription
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ProQuest Social Sciences Ebook Subscription (dříve ebrary Social Sciences) je kolekce odborných elektronických monografií zaměřených na sociologii, demografii, antropologii, archeologii, etnologii, psychologii, psychoterapii, sociální a kognitivní psychologii, kriminalistiku, skupinovou terapii, péči o dítě, sociální práci a další související obory z produkce vydavatelství Guilford Press, Jessica Kingsley Publishers, LFB Scholarly Publishing, National Academies Press, Oxford University Press, Palgrave Macmillan, Springer – Kluwer Academic Publishers, Columbia University Press, World Bank a další.

The Arts Ebook Subscription
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ProQuest The Arts Ebook Subscritpion (dříve ebrary Arts) je kolekce odborných elektronických monografií zaměřených na hudbu, divadlo, tanec, film, drama, fotografii, estetiku, masová média, komunikaci, umění a architekturu z produkce významných vydavatelů, např. Columbia University Press, IB Tauris, Opera Journeys, Oxford University Press, Random House a další.

British Academy Scholarship Online
Producent: British Academy
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Súčasťou rozrastajúcej sa online kolekcie Britskej akadémie vied sú monografie, zborníky a ďalšie publikácie zamerané na spoločenské vedy a humanity. Kolekcia obsahuje obsahuje 150 publikácií (2015/2) z odborov:

Indigenous Peoples: North America
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dát: Primárne pramene

Archív sprístupňuje historické pramene pre výskum politických, spoločenských a kultúrnych dejín domorodých národov Severnej Ameriky od 16. po 20. storočie. Vedci tu nájdu základné dokumenty týkajúce sa zvykov, spirituality, vojny, majetku, práva, vzdelania indiánskych kmeňov, ako sú Navahovia, Irokézovia, Mohawkovia a Čerokíovia.

Oxford Bibliographies Online
Producent: Oxford University Press
Typ dát: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Soubor výběrových kolekcí pokrývá humanitní vědy, umění, společenské vědy, přírodní vědy a veřejné zdraví. Ke každému záznamu je vedle bibliografických údajů připojena anotace, komentář. Uživateli je k dispozici přehled nejdůležitějších materiálů pro studium sestavený renomovanými odborníky.