ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Archeológia / Antropológia / Etnológia


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Archeológia / Antropológia / Etnológia

Počet nájdených produktov: 65

Documentary Educational Resources (DER)
Producent: Documentary Educational Resources / Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dát: Audiovizuálne dokumenty

Documentary Educational Resources (DER) je kolekce klasických i současných etnografických filmů, které zkoumají moderní kulturní boje a umělecké tradice a nabízejí pohled na měnící se komunity, kultury a identity. DER filmy jsou základem pro výuku, protože ilustrují klíčové koncepty, podporují schopnost kritického myšlení, a generují multioborovou diskusi (antropologie, kulturologie, studium původního obyvatelstva, historie, mediální a filmová studia).

Ethnic NewsWatch
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Plnotextová databáze zaměřená na etnické menšiny žijící zejména ve Spojených státech. Obsahuje 1 mil. článků (z toho 150 tisíc ve španělštině) z více než 250 novin a časopisů, které nejsou zachyceny v jiných zdrojích, s retrospektivou od roku 1990. Měsíční přírůstek činí 7500 článků. Vyhledávat lze v angličtině i ve španělštině.

Ethnic NewsWatch: A History
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Plnotextová databáze zaměřená na etnické menšiny žijící zejména ve Spojených státech. Obsahuje 1 mil. článků (z toho 150 tisíc ve španělštině) z více než 250 novin a časopisů, které nejsou zachyceny v jiných zdrojích, s retrospektivou od roku 1990. Měsíční přírůstek činí 7500 článků. Vyhledávat lze v angličtině i ve španělštině.

Ethnographic Sound Archives Online
Producent: různí / Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dát: Audiovizuálne dokumenty

Ethnographic Sound Archives Online kolekce spojuje dosud nepublikované historické zvukové nahrávky z terénních expedic a korespondující podpůrné materiály, čímž otevírá nové cesty pro studium hudby v kulturním kontextu. Celkem 2 000 hodin audiozáznamů, především od 60. po 80. léta. Tam, kde je to možné, je v této sbírce prezentován zvuk spolu s dalšími souvisejícími materiály, které celkově obsahují více než 10 000 stran záznamů z terénu a 150 hodin filmových záběrů.

Ethnographic Video Online
Producent: různí / Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dát: Audiovizuálne dokumenty

Díky multimediálním nástrojům umožňují databáze z Ethnographic Video Online Series poznání a studium kultur pomocí videí. Tvorba předních dokumentaristů je doplněna dalšími materiály, interview či biografií, a přibližuje tak antropologický, etnografický a sociálně psychologický pohled na obyvatele všech kontinentů a stovky kultur.

IBSS: International Bibliography of Social Sciences
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Bibliografická databáze, z produkce LSE – London School of Economics and Political Science, s téměř 2 500 000 záznamů s abstrakty vzniká excerpcí z více jak 2 800 časopisů (A-Z list of journals) a 7 000 knih ročně z oblasti společenských věd ze 100 zemí a v 90 jazycích. Přírůstek nyní činí téměř 100 000 záznamů ročně, retrospektiva od roku 1951. Asi 30% původních materiálů je v jiných jazycích (60) než v angličtině, v tom případě je uveden původní titul a anglický překlad. Pokrývá obory ekonomika, politické vědy, vědy o chování, sociální vědy.

North American Indian Thought and Culture
Producent: Alexander Street, a ProQuest Company
Typ dát: Plnotextové a multimediálne databázy

Unikátní, obtížně dostupné, mnohé poprve publikované dokumenty – autobiografie, biografie, literární tvorba, ústní podání a audio nahrávky, fotografie a kresby – jsou presentovány online. Soubor rozsahem odpovídá 54 dílům s více než 15 000 stran. Tvorba amerických indiánů, původních národů Aljašky a Kanady pokrývá období 18. a 19. století. Doprovodný materiál přibližuje související historické události, uvádí personálie.

Periodicals Archive Online
Producent: různí / ProQuest LLC
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Periodicals Archive Online (PAO) zpřístupňuje kompletní vydání časopisů od roku 1802 až do roku 2005. Pokrývá oblasti společenských i sociálních věd a umění. Databáze nabízí online přístup k stovkám vědeckých i historických časopisů – tzn. přes 3 milionů článků a 15 milionů stran.

Periodicals Index Online
Producent: Chadwyck-Healey
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Periodicals Index Online (PIO, dříve Periodicals Contents Index, PCI) zpřístupňuje archivní bibliografii vědeckých periodik ve všech oblastech humanitních a sociálních věd mezi roky 1665 a 1995. Zdroj zahrnuje kompletní index článků každého čísla každého z více než 7 000 periodik a umožňuje uživateli zobrazit citaci konkrétního článku nebo obsah daného čísla. Databáze již obsahuje přes 24 milionů záznamů (srpen 2019) s ročním přírůstkem okolo 1 milionu.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest LLC
Typ dát: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.