ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Archeológia / Antropológia / Etnológia


Spresnite hľadanie

Typ dát

Platforma
Vydavateľstvo
Archeológia / Antropológia / Etnológia

Počet nájdených produktov: 65

Oxford Research Encyclopedias
Producent: Oxford University Press
Typ dát: Encyklopédie

Oxford Research Encyclopedias (ORE) poskytuje dlhé recenzované články napísané alebo upravené poprednými vedcami. Oxford University Press pracuje na tomto programe v odozve na rastúcu potrebu spoľahlivých informácií potrebných na začiatku seriózneho výskum neznámej témy.

University Press Scholarship Online - Complete Collection
Producent: různí / Oxford University Press
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

University Press Scholarship Online spojuje najlepšie vedecké knihy od tisícov autorov z viac než 50 krajín vydávaných poprednými univerzitnými vydavateľstvami.

VSI Social Sciences
Producent: Oxford University Press
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Very Short Introductions: Social Sciences v online podobě jsou skvělou cestou, **jak se rychle zorientovat v novém tématu/oboru ze společenských věd. ** Nabízejí seriózní a čtivé úvody do širokého spektra témat a kombinují fakta, analýzy, nové myšlenky a entuziasmus autorů – expertů v daném oboru. Jsou obdobou tištěné série Very Short Introductions, která vychází již od roku 1995. Rozsah jednotlivých titulů je průměrně 120 – 180 stran, včetně doporučení na další literaturu.

What Everyone Needs to Know
Producent: Oxford University Press
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Edícia What Everyone Needs to Know® (WENTK) alebo Čo by mal každý vedieť o… sprístupňuje vyvážené a autoritatívne príručky písané formou otázok a odpovedí, ktoré pojednávajú o aktuálnych a diskutovaných témach. Autormi sú poprední odborníci v daných odboroch:

ABIA Online
Producent: Brill
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

ABIA Index on South and Southeast Asian Art and Archaeology má dlhodobú povesť ako ťažiskový zdroj na vyhľadávanie odbornej literatúry o umení a archeológii v oblasti južnej a juhovýchodnej Ázii.

Bibliography of the History and Archaeology of Eastern Europe in the Middle Ages
Producent: Brill
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Základný zdroj informácii pre výskum a štúdium dejín a archeológie stredovekej strednej a východnej Európy ako aj vplyvov Škandinávie, západnej Európy stepné krajiny Euroázie a Byzancie.

Brill Book Archive
Producent: Brill
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Brill Book Archive Part 1 obsahuje aktuálně 3 900 knižních titulů vydaných v letech 2000–2006, a to napříč obory, jako jsou asijská studia, biblistika, klasická studia, historie, jazyk a lingvistika, literatura a kulturní studia, Blízký východ a islámská studia, filozofie, religionistika, teologie, mezinárodní právo, společenské vědy a biologie.

Brill E-Books
Producent: Brill
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Seznam nabízených titulů a další informace: Brill E-books

Brill Online Journal Collection - Humanities and Social Sciences
Producent: Brill
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Kolekce elektronických vědeckých časopisů vydavatelství Brill je věnována historii, asijským studiím, společenským vědám, jazykovědě, klasickým studiím, afrikanistice, filozofii, starověkému Blízkému Východu a Egyptu. Rostoucí počet časopisů je indexován v citačních databázích Web of Science a Scopus.

Brill Social Sciences E-Books Online
Producent: Brill
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Kolekce elektronických monografií Brill Social Sciences E-Books Online je zaměřena na sociologii, sociální antropologii, politologii, ekonomii a a další jednotlivých zemí i regionů. Tvoří ji e-knihy vydávané v období 2007 po současnost.