ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Pomocné vedy historické / Muzeológia


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Pomocné vedy historické / Muzeológia

Počet nájdených produktov: 37

What Everyone Needs to Know
Producent: Oxford University Press
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Edícia What Everyone Needs to Know® (WENTK) alebo Čo by mal každý vedieť o… sprístupňuje vyvážené a autoritatívne príručky písané formou otázok a odpovedí, ktoré pojednávajú o aktuálnych a diskutovaných témach. Autormi sú poprední odborníci v daných odboroch:

Arkyves
Producent: různí / Brill
Typ: Obrazové dokumenty

Online Reference Tool for the History of Culture

Book History Online
Producent: Brill
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Book History Online (BHO) je medzinárodná bibliografia o knihách a dejinách knižníc. Poskytuje komplexný prehľad o všetkých vedeckých publikáciách napísaných z historického hľadiska. Zahrnuté sú monografie, články a recenzie, ktoré sa zaoberajú históriou tlačenej knihy aj pohľadu jej umeleckého, remeselného a technického vyhotovenia, ekonomického, sociálneho a kultúrneho prostredia, rovnako ako jej výroby, distribúcie, uchovávania a popisu vrátane tém:

Brill Book Archive
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Brill Book Archive Part 1 obsahuje aktuálně 3 900 knižních titulů vydaných v letech 2000–2006, a to napříč obory, jako jsou asijská studia, biblistika, klasická studia, historie, jazyk a lingvistika, literatura a kulturní studia, Blízký východ a islámská studia, filozofie, religionistika, teologie, mezinárodní právo, společenské vědy a biologie.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platforme Taylor & Francis eBooks sú dostupné knihy vydavateľstva Taylor & Francis, vrátane imprintov Routledge, CRC Press, Garland, Spon Press, Psychology Press a Brunner-Routledge, rozdelené do 20 odborov.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science v citačním indexu za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulů je mezi deseti prvními ve své kategorii.

BrepolsOnline Books
Producent: Brepols Publishers
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knižný program vydavateľstva Brepols začal kolekciou esejí o stredovekých dejinách a medievalistike Brepols Miscellanea Online – Essays in Medieval Studies od roku 1998 po súčasnosť.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: různí
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe. Indexuje a sprístupňuje aj otvorené časopisy.

CEEOL eBooks
Producent: různí / CEEOL
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě CEEOL jsou na výběr knihy nakladatelství ze střední, východní a jihovýchodní Evropy ze společenskovědních oborů. Odběratel si má možnost objednat jeden titul, kolekci podle vlastního výběru nebo celou kolekci.

In Principio Online
Producent: Brepols
Typ: Katalógy / Registre / Súpisy / Adresáre

Databáze obsahuje přes 1 milion incipitů – úvodních identifikačních slov – latinských rukopisů od antiky po renesanci. Databáze je vydávána v každoročních aktualizacích ve spolupráci s Hill Monastic Manuscript Library | Collections a IRHT, institut de recherche et d’histoire des textes a dalších. Online verze je doplněna Repertorium Biblicum Medii Aevi a Thesaurus Musicarum Latinarum.