ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Psychológia a kognitívna veda


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo

Psychológia a kognitívna veda

Počet nájdených produktov: 96

Wiley Online Reference Works
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Kolekce příruček a encyklopedií pokrývajících široký počet vědních i technických a inženýrských oborů. Mnohé mají unikátní postavení mezi zdroji informací. Vesměs jsou tvořeny a aktualizovány předními odborníky v daném oboru a vydavatel stále aktualizuje jejich obsah.

Wiley Online Reference Works - Psychology, Neuroscience & Education
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Kolekcia príručiek a encyklopédií vydavateľstva Wiley zameraných na psychológiu, neurovedy a pedagogiku. Mnohé majú unikátne postavenie medzi informačnými zdrojmi. Tvorené a aktualizované sú poprednými odborníkmi a vydavateľ stále aktualizuje ich obsah:

AccessScience
Producent: McGraw-Hill
Typ: Encyklopédie

AccessScience je webovou obdobou slavné McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology (10. vyd.) a McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms. Zveřejňuje online i obsah McGraw-Hill Yearbooks of Science & Technology. V tuto chvíli (2023/3) obsahuje webová encyklopedie přes 9 000 článků, 115 000 encyklo­pedických hesel ze všech oblastí vědy a techniky, spolu s 3 000 životopisů známých osobností vědy a techniky, 20 000 ilustracemi a odkazy na relevantní externí webovské stránky.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: různí
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe. Indexuje a sprístupňuje aj otvorené časopisy.

CEEOL eBooks
Producent: různí / CEEOL
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě CEEOL jsou na výběr knihy nakladatelství ze střední, východní a jihovýchodní Evropy ze společenskovědních oborů. Odběratel si má možnost objednat jeden titul, kolekci podle vlastního výběru nebo celou kolekci.

IOS Press Journals Online
Producent: IOS Press
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Seznam nabízených titulů a další informace: IngentaConnect – IOS Press Journals

IOS Press Journals Online - The Open Library (open access)
Producent: IOS Press
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Seznam nabízených titulů a další informace: IngentaConnect – IOS Press Journals

SAGE Catalyst
Producent: SAGE Publications
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Nástroj pre kolaboratívne vyučovanie a učenie sa s prémiovými učebnicami zo spoločenských vied

SAGE Humanities and Social Science Package
Producent: SAGE Publications
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

SAGE Humanities and Social Science (HSS) Package je kolekciou úplných textov viac ako 740 recenzovaných vedeckých časopisov (07/2023) z portfólia SAGE a spolupracujúcich vydavateľstiev. Používatelia majú prístup k 710 000 článkom v PDF formáte. Retrospektíva od roku 1999 po súčasnosť. Vyše 54 % kolekcie je v Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2022).

SAGE Navigator
Producent: SAGE Publications
Typ: Znalostné systémy a nástroje

SAGE Navigator je nástroj na výber odbornej literatúry pre vedcov, študentov a učiteľov zo spoločenských vied. Komplexní sprievodcovia k 300 spoločen­skovedným oblastiam – s ťažiskom na marketing a manažment, pedagogiku, politológiu a sociológiu – sú napísaní uznávanými vedcami.