ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Religionistika / Teológia

Počet nájdených produktov: 162

The Guatemala Collection: Government and Church Documents for Sacatepéquez (1587-1991)
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

The Guatemala Collection: Government and Church Documents for Sacatepéquez se soustřeďuje především na období 1824–1948 a na život původních obyvatel (indígenas) v guatemalském departmentu Sacatepéquez, kteří hovoří jazykem Kaqchikel-Maya.

The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament Online
Producent: Brill
Typ: Prekladové a výkladové slovníky

V online vydání The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament je k dispozici kompletní slovní zásoba hebrejské Bible včetně textů v aramejštině. Slovník kombinuje vědeckou důkladnost a snadnou dostupnost a splňuje tak potřeby široké škály uživatelů – studentů a vědců.

Vetus Testamentum Supplements Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vetus Testamentum Supplements Online pokrývajú celé starozákonné štúdie, vrátane štúdií Septuaginty (prekladu Starého zákona zo starohebrejčiny do gréčtiny), výskumu Ugaritu relevantného pre štúdium Starého zákona, hebraistiky, štúdií starovekej izraelskej histórie a spoločnosti, ako aj histórie výskumu Starého zákona.

Vigiliae Christianae Supplements Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Popredná edícia vydavateľstva Brill zameraná na rané kresťanstvo – Vigiliae Christianae Supplements – zahŕňa vedecké preklady, textové komentáre, kritické štúdie a vedecké analýzy raného kresťanského života a jazyka.

Vocabulary for the Study of Religion Online
Producent: Brill
Typ: Encyklopédie

400 článkov vo Vocabulary for the Study of Religion Online pokrýva široké spektrum teoretických tém, ktoré sa vyskytujú pri akademickom štúdiu náboženstiev, vrátane súvisiacich odborov, ako je sociológia, antropológia, historiografia, teológia, filológia, literárna veda, psychológia, filozofia, kultúrne štúdia a politológia.

World Council of Churches Online: Relations with the Roman Catholic Church
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

World Council of Churches: Relation with the Roman Catholic Church zpřístupňují část ekumenických archivů za období 1948–1992. Dokumenty v archivu jsou složeny z korespondence (např. s papežem Pavlem VI., papežem Janem Pavlem II., kardinálem Beou, ad.), osobních poznámek, novinových výstřižků, zpráv a nepublikovaného materiálu. Záznamy jsou rozděleny do pěti částí:

World Council of Churches Online: World War II Era Records
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

Dokumenty sú časťou archívu Svetovej rady cirkví z rokov 1932 až 1957. Archív bol vytvorený náhlivo a vo veľmi provizórnej podobe počas druhej svetovej vojny. Za takýchto chaotických podmienok sa niektoré súčasti nevyhnutne stratili a pôvodné poradie záznamov bolo ťažké zrekonštruovať. Napriek tomu dokumentujú vznikajúce ekumenické hnutie – myšlienky, politiku a činnosti – tvárou v tvár moci nacistického Nemecka.

World Christian Database
Producent: Brill
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Ve spolupráci s Center for the Study of Global Christianity jsou spojeny dvě díla World Christian Encyclopedia a World Christian Trends, která jsou dostupná online. Zdroj obsahuje detailní informace o hlavních světových náboženstvích, statistiku o 9 000 křesťan­ských denominacích v 238 zemích, 13 000 rozlišných etnických a jazykových společenství, v 5 000 městech i 3 000 provin­ciích. Podrobněji též v brožuře WCD.

World Christian Encyclopedia Online
Producent: Brill
Typ: Encyklopédie

Online verze třetího vydání World Christian Encyclopedia, jedné z nejcitovanějších referenčních prací. Encyklopedie dokumentuje měnící se stav světového křesťanství za posledních 120 let z hlediska historického a sociálního. Obsahuje mimo jiné odhady náboženské a ateistické příslušnosti v každé zemi na světě, včetně podrobností o křesťanství na denominační úrovni. Dále obsahuje komplexní popis všech křesťanských tradic.

World Religion Database
Producent: Brill
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

V kooperaci s Institute on Culture, Religion & World Affairs, Boston University je vydána statistická databáze o církevních institucích v každé zemi, poskytuje demografický obraz. vedle faktů týkajících se současnosti přináší i údaje z historie a předpovědi – zabývá se periodou 1900–2050. K dispozici jsou tabulky, grafy, mapy, vyhledávání podle klíčových slov, zemí, církví.