ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Religionistika / Teológia

Počet nájdených produktov: 162

Twentieth Century Religious Thought Volume II: Islam
Producent: Alexander Street
Typ: Primárne pramene

Online kolekce Twentieth Century Religious Thought nabízí nejuznávanější práce a archivní materiály spojené s předními světovými náboženskými mysliteli od počátku 19. století až do počátku 21. století.

Twentieth Century Religious Thought Volume III: Judaism
Producent: Alexander Street
Typ: Primárne pramene

Tretia časť série Twentieth Century Religious Thought obsahuje 100 000 strán najdôležitejších diel a primárnych prameňov pre štúdium a výskum judaizmu. Ťažisko tvoria doteraz nepublikované primárne zdroje a významné ťažko dostupné texty pre potreby judaistov aj vedcov zameraných na interreligiózny výskum.

Twentieth Century Religious Thought Volume IV: Eastern Religions
Producent: různí / Alexander Street
Typ: Primárne pramene

Twentieth Century Religious Thought Library obsahuje 100 000 strán tlačených a archívnych materiálov s ťažiskovými dielami vplyvných východných náboženstiev vrátane budhizmu, hinduizmu, taoizmu a džinizmu.

Twentieth Century Religious Thought Volume V: Religion in Video
Producent: rôzni / Alexander Street
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Religiózne a dokumentárne filmy v kolekcii poskytujú pohľad na históriu, rituály a praktiky rôznych náboženstiev, ako aj na skúsenosti ľudí, ktorí tieto náboženstvá vyznávajú. Niektoré tituly skúmajú úlohu náboženstva v spoločnosti a jeho vplyv na jednotlivcov, iné sa zaoberajú duchovnými cestami a premenami jednotlivcov. Pomáhajú hlbšie pochopiť spoločenský a politický kontext sprevádzajúci praktizovanie náboženstva v modernej dobe. Ukazujú, ako sa rôzne systémy viery a presvedčenia vyvíjali počas 20. storočia a ako sa prelínajú s každodenným životom – od prežívania osobných vzťahov až po vyrovnávanie sa so smrťou.

USC Shoah Foundation Visual History Archive
Producent: USC Shoah Foundation
Typ: Audiovizuálne dokumenty

The USC Shoah Foundation's Visual History Archive je najväčším archívom svojho druhu. Súčasťou sú videá so svedectvami preživších a svedkami holokaustu (1939–1945) a ďalších zločinov proti ľudskosti: arménska genocída (1915–1923), nankingský masaker (1937) a rwandská genocída Tutsiov (1994).

Classiques Garnier Online Books
Producent: Classiques Garnier Numérique
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Kolekcie na výber:

Classiques Garnier Online Journals
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Na výber je predplatné celej Classiques Garnier Online Journal Collection so 63 časopismi alebo odborné kolekcie:

Current Contents® - Arts and Humanities
Producent: Clarivate Analytics
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
Producent: Clarivate Analytics
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

Pierre Bayle Corpus
Producent: Classiques Garnier Numérique
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Korpus po prvýkrát v digitálnej podobe sprístupňuje úplné dielo Pierrea Baylea (1647 – 1706), francúszkeho spisovateľa a filozofa. Podľa princípov digitálnej filológie, ktoré otvárajú nové možnosti výskumu textov, sú spracované: