ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Marketing a management

Počet nájdených produktov: 101

ProQuest Business Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Business Premium Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám pre obchod a ekonomické vedy, vrátane účtovníctva, bankovníctva, finančníctva, podnikania, inovácie a súvisiace témy zo spoločenských vied. Spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz s úplnými textami vedeckých, odborných a priemyselných časopisov, dizertačných prác, aktuálnym spravodajstvom, správami, prípadovými štúdiami či prameňmi pre študentov vrátane:

ProQuest Dialog - Competitive and Business Intelligence Research
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-noviny / Agentúrne spravodajstvo

Kolekcia News and Trade je jedinečnou kombináciou 640 miliónov novín, zdrojov aktuálneho spravodajstva a obchodných informácií obsiahnutých vo vyše 140 databázach vrátane ProQuest Newsstand Professional, ABI/INFORM Professional a Investext.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest Entrepreneurship
Producent: ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Entrepreneurship je zcela nový typ multimediálního produktu určený jak studentům, tak podnikatelům. Obsahuje mimo jiné:

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest One Business
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest vytvoril kolekciu ProQuest One Business v spolupráci s akreditačnou organizáciou business škôl AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business. V súlade s trendmi v ekonomickom a manažérskom vzdelávaní, kedy je stále väčší dôraz kladený na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimédií, kolekcia na jednom mieste v modernom rešeršnom prostredí spája praktické a teoretické informácie z ekonomických vi­ed.

ProQuest Primary Sources
Producent: různí / ProQuest
Typ: Primárne pramene

Vyše 75 rokov ProQuest digitalizuje a sprístupňuje ťažko dostupné a vzácne zbierky primárnych prameňov pre výskum a štúdium v odboroch:

Research Monitor
Producent: Euromonitor International Ltd.
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Online nástroj Research Monitor (pôvodne Countries & Consumers Passport) monitoruje ekonomické a spotrebiteľské trendy v 80 krajinách. Súčasťou sú strategické analýzy a bohatstvo štatistických údajov o ekonomike, podnikateľskom prostredí, priemysle, infraštruktúrach a životnom prostredí, demografii, príjmoch a výdavkoch, technológiách a komunikáciách, ako aj spotrebiteľských postojoch a správaní.

Sales & Marketing Ebook Subscription
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Soubor Sales & Marketing Ebook Subscription (dříve ebrary Sales & Marketing) 602 e-knih (únor 2016) přibližuje témata: management ochrany produktů, komunikace v obchodě, servis a styk se zákazníkem, marketing, prodej.