ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Lingvistika a literatúra


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Lingvistika a literatúra

Počet nájdených produktov: 461

BrepolsOnline Books
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knižný program vydavateľstva Brepols začal kolekciou esejí o stredovekých dejinách a medievalistike Brepols Miscellanea Online – Essays in Medieval Studies od roku 1998 po súčasnosť.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: různí
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe.

CEEOL eBooks
Producent: různí / CEEOL
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě CEEOL jsou na výběr knihy nakladatelství ze střední, východní a jihovýchodní Evropy ze společenskovědních oborů. Odběratel si má možnost objednat jeden titul, kolekci podle vlastního výběru nebo celou kolekci.

Clavis Clavium (open access)
Producent: rôzni / Brepols Publishers
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

The Gateway to Late Antique and Medieval Literature

Database of Latin Dictionaries
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: Encyklopédie

Pro vydavatelství Brepols Publishers připravuje Centre ‘Traditio Litterarum Occidentalium pod vedením profesora Paula Tombeura. Pro studenty a odborníky jsou v elektronické formě spojeny devět druhů latinských slovníků, které slouží k překladu latinských textů do moderních jazyků, k sémantickému a etymologickému výkladu latinských slov v latinském jazyce, i poskytuje historické latinské slovníky. Zdroj je propojen s Library of Latin Texts.

Dictionary of Medieval Latin from British Sources
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: Prekladové a výkladové slovníky

The Dictionary of Medieval Latin from British Sources (DMLBS) byl v tištěné podobě v letech 1975 a 2013 vydán British Academy. Obsahuje cca 87 000 záznamů a jako jediný se zaměřuje na britskou středověkou latinu.

In Principio Online
Producent: Brepols
Typ dát: Katalógy / Registre / Súpisy / Adresáre

Databáze obsahuje přes 1 milion incipitů – úvodních identifikačních slov – latinských rukopisů od antiky po renesanci. Databáze je vydávána v každoročních aktualizacích ve spolupráci s Hill Monastic Manuscript Library | Collections a IRHT, institut de recherche et d’histoire des textes a dalších. Online verse je doplněna Repertorium Biblicum Medii Aevi a Thesaurus Musicarum Latinarum.

L'Année philologique
Producent: Société Internationale de Bibliographie Classique
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Špecializovaná bibliografická databáza L’Année philologique, ktorú vydáva Société Internationale de Bibliographie Classique, sústreďuje informácie o vedeckých dielach zameraných na všetky aspekty starovekého Grécka a Ríma. Online databáza sprístupňuje informácie od prvého vydania v roku 1928 po súčasnosť.

Library of Latin Texts
Producent: Brepols
Typ dát: Primárne pramene

Library of Latin Texts (CLCLT) je jedna z nejdůležitějších databází patristické a středověké latinské literatury. Obsahuje též texty od začátků – Livia Andronica 240 p. n. l. až po texty druhého Vatikánského koncilu (šedesátá léta 20. století). Texty jsou převzaty z Corpus Christianorum a dalších předních titulů:

Russian National Bibliography
Producent: East View Information Services Inc.
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

V databázi je zpracováno na 2 mil. bibliografických záznamů 21 tis. vydavatelství – knih, novin, disertací, map, hudebních recenzí. Zdroj je souhrnem 8 ruských bibliografií, které jsou zpracovány oficiální ruskou bibliografickou službou Российская Книжная Палата.