ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Umenie a kultúra

Počet nájdených produktov: 156

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vyše 15 000 otvorených odborných e-kníh (väčšina v režime DRM-free) od 50 svetových vydavateľstiev v desiatich jazykoch.

Performance Design Archive Online
Producent: různí / Alexander Street
Typ: Primárne pramene

Študenti a vedci skúmajúci divadelné umenie a scénografiu môžu cez Performance Design Archive Online ísť do „zákulisia“ najväčších predstavení na svete. Archív je prvou komplexnou medzinárodnou digitálnou kolekciou, ktorá pokrýva všetky technické aspekty vrátane scénografickej tvorby (scenic and set design), riešenia dramatického priestoru, svetelný dizajn, zvukový dizajn, návrh kostýmov a make-up.

Periodicals Archive Online
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Periodicals Archive Online (PAO) zpřístupňuje kompletní vydání časopisů od roku 1802 až do roku 2005. Pokrývá oblasti společenských i sociálních věd a umění. Databáze nabízí online přístup k stovkám vědeckých i historických časopisů – tzn. přes 3 milionů článků a 15 milionů stran.

Periodicals Index Online
Producent: Chadwyck-Healey
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Periodicals Index Online (PIO, dříve Periodicals Contents Index, PCI) zpřístupňuje archivní bibliografii vědeckých periodik ve všech oblastech humanitních a sociálních věd mezi roky 1665 a 1995. Zdroj zahrnuje kompletní index článků každého čísla každého z více než 6 000 periodik a umožňuje uživateli zobrazit citaci konkrétního článku nebo obsah daného čísla. Databáze již obsahuje přes 18 milionů záznamů (květen 2022) s ročním přírůstkem okolo 1 milionu.

Popular Culture Studies in Video
Producent: různí
Typ: Audiovizuálne dokumenty

Připravuje se

ProQuest Art, Design and Architecture Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Art, Design and Architecture Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám z umenovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz o modernom výtvarnom umení, dejinách umenia, dizajne a úžitkovom umení s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

ProQuest Arts Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Arts Premium Package poskytuje komplexný prístup k informáciám z umenovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz o modernom výtvarnom umení, dejinách umenia, dizajne, úžitkovom umení, hudbe, divadle, tanci, filme a televízii s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest Music & Performing Arts Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Film, Music & Performing Arts Package poskytuje komplexný prístup k informáciám z umenovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz o hudbe, divadle, tanci, filme a televízii s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú: