ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory » Chemický priemysel a inžinierstvo


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Chemický priemysel a inžinierstvo

Počet nájdených produktov: 57

Knovel All 35 Access
Producent: rôzni / Elsevier Engineering Solutions
Typ: Znalostné systémy a nástroje

Knovel Library je rozsiahla kolekcia, ktorá spája príručky a databázy z techniky a prírodných vied, ale aj zamerané na manažment a mäkké zručnosti pre inžinierov, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami.

Knovel Corrosion
Producent: rôzni / Elsevier Engineering Solutions
Typ: Znalostné systémy a nástroje

Knovel Corrosion pomáha inžinierom pri výbere materiálu a analýze koróznych porúch, aby zvýšili bezpečnosť a znížili straty. Zahrnuté sú kovy, plasty, elastoméry a nátery. Obsahuje 1300 reálnych prípadových štúdií a 5 miliónov údajov o materiáloch a ich odolnosti voči korózii v rôznych podmienkach.

Knovel Library - Pick and Choose Subjects
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knovel Library je rozsiahla kolekcia, ktorá spája príručky a databázy z techniky a prírodných vied, ale aj na manažment a mäkké zručnosti pre inžinierov, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami.

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vyše 15 000 otvorených odborných e-kníh (väčšina v režime DRM-free) od 50 svetových vydavateľstiev v desiatich jazykoch.

Petroleum Engineering Ebook Subscription
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Kolekce Petroleum Engineering Ebook Subscription (dříve ebrary Petroleum) ve svých 147 odborných knihách (únor 2016) soustřeďuje informace o vrtání a vyhledávání, geologii, nalezištích, procesech zpracování ropy a dopravě. E-knihy poskytují nakladatelství Butterworth-Heinemann, Gulf Publishing, McGraw-Hill, PennWell, Wiley a další.

ProQuest Dialog™ - Engineering and SciTech Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Dialog umožňuje inžinierom a technológom na všetkých úrovniach ľahko vyhľadať, nájsť a zdieľať všetky ťažiskové informácie o výskume v technických a prírodovedných odboroch z popredných databáz vrátane Ei Compendex, Inspec, SciSearch, Pascal, NTIS a ProQuest SciTech and Engineering.

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection je podsouborem databáze PQDT Global zaměřeným na oblast přírodních věd a techniky, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Sciences and Engineering také plné texty u velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

Royal Society of Chemistry e-Journals
Producent: Royal Society of Chemistry
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Časopisy Royal Society of Chemistry