ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Technológie a výroba » Technické odbory » Stavebníctvo, architektúra a urbanizmus


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Stavebníctvo, architektúra a urbanizmus

Počet nájdených produktov: 59

Knovel Library - Pick and Choose Subjects
Producent: různí / Knovel Corporation
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knovel Library je rozsiahla kolekcia, ktorá spája príručky a databázy z techniky a prírodných vied, ale aj na manažment a mäkké zručnosti pre inžinierov, s nástrojmi na vyhľadávanie materiálov a zlúčenín podľa ich fyzikálno-chemických vlastností, interaktívnymi tabuľkami, grafmi a rovnicami.

Open Access Complete
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Vyše 15 000 otvorených odborných e-kníh (väčšina v režime DRM-free) od 50 svetových vydavateľstiev v desiatich jazykoch.

ProQuest Art, Design and Architecture Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Art, Design and Architecture Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám z umenovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz o modernom výtvarnom umení, dejinách umenia, dizajne a úžitkovom umení s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

ProQuest Arts Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Arts Premium Package poskytuje komplexný prístup k informáciám z umenovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty ťažiskových databáz o modernom výtvarnom umení, dejinách umenia, dizajne, úžitkovom umení, hudbe, divadle, tanci, filme a televízii s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Sciences and Engineering Collection je podsouborem databáze PQDT Global zaměřeným na oblast přírodních věd a techniky, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Sciences and Engineering také plné texty u velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Technology Collection
Producent: ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Technology Collection zpřístupňuje 15 000 titulů časopisů, z nichž je přes 5200 včetně plných textů. Kolekce je tvořena:

Social SciSearch
Producent: Thomson ISI
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Víceoborová databáze kompletních bibliografických dat a údajů o použité literatuře (Cited References) v relevantních článcích z předních světových vědeckých časopisů z celé řady oborů antropologie, ekonomiky, filozofie, geografie, historie, informatiky, kriminologie, lingvistiky, obchodu, politologie, práva, psychiatrie, psychologie, sociální péče, urbanistiky vzdělání, zdravotní politiky a dalších. K dispozici je retrospektiva od roku 1972.

Space Science & Exploration Ebook Collection
Producent: ProQuest, Part of Clarivate
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Obsah kolekce