ČeskyEnglish

Úvod » Produkty » Spoločenské vedy / Umenie » Človek a spoločnosť » Informačné štúdiá a knihovníctvo


Spresnite hľadanie

Typ dát
PlatformaVydavateľstvo
Informačné štúdiá a knihovníctvo

Počet nájdených produktov: 72

Publishers Directory
Producent: GALE, a Cengage Company
Typ dát: Katalógy / Registre / Súpisy / Adresáre

Publishers Directory obsahuje údaje o asi 30 000 vydavatelů, distributorů a velkoobchodníků v USA a Kanadě. Kontaktní údaje jsou doplněny informacemi o vzniku, personálním obsazení, počtu vydávaných titulů, ISBN, preferovaných oborech, filiálkách a další.

What Everyone Needs to Know
Producent: Oxford University Press
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Edícia What Everyone Needs to Know® (WENTK) alebo Čo by mal každý vedieť o… sprístupňuje vyvážené a autoritatívne príručky písané formou otázok a odpovedí, ktoré pojednávajú o aktuálnych a diskutovaných témach. Autormi sú poprední odborníci v daných odboroch:

Book History Online
Producent: Brill
Typ dát: Bibliografie / Abstrakty

Book History Online (BHO) je medzinárodná bibliografia o knihách a dejinách knižníc. Poskytuje komplexný prehľad o všetkých vedeckých publikáciách napísaných z historického hľadiska. Zahrnuté sú monografie, články a recenzie, ktoré sa zaoberajú históriou tlačenej knihy aj pohľadu jej umeleckého, remeselného a technického vyhotovenia, ekonomického, sociálneho a kultúrneho prostredia, rovnako ako jej výroby, distribúcie, uchovávania a popisu vrátane tém:

Book Sales Catalogues of the Dutch Republic Online
Producent: Brill
Typ dát: Katalógy / Registre / Súpisy / Adresáre

Rozsiahla bibliografia ponukových a aukčných katalógov kníh, ktoré vyšli v Holandsku do roku 1801. Súčasťou je 3750 digitálnych faksimilií z približne 40 európskych knižníc vrátane zbierok v Holandsku, Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku a Rusku.

Lexikon des gesamten Buchwesens
Producent: Brill
Typ dát: Encyklopédie

Vydavatelství Brill získalo distribuční práva k Lexikon des gesamten Buchwesens (2. vyd. LGB²) od vydavatelství Hiersemann Verlag (Stuttgart, Německo). Brill převede toto dílo do online podoby.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis, CRC Press, Europa Publications, Garland, RoutledgeFalmer, Spon Press, Psychology Press and Brunner-Routledge, které pokrývají na 20 oborů.

Taylor & Francis Open / Routledge Open (open access)
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Taylor and Francis Open poskytuje voľný prístup k úplným textom článkov autorov, ktorí sa rozhodli publikovať v open access časopisoch vydavateľstiev Taylor & Francis a Routledge, súčastí spoločnosti Informa, a voľne tak zverejniť výsledky svojho výskumu.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science v citačním indexu za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulů je mezi deseti prvními ve své kategorii.

BrepolsOnline Books
Producent: Brepols Publishers
Typ dát: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Knižný program vydavateľstva Brepols začal kolekciou esejí o stredovekých dejinách a medievalistike Brepols Miscellanea Online – Essays in Medieval Studies od roku 1998 po súčasnosť.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: různí
Typ dát: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe.