ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Ekonomické vedy

Počet nájdených produktov: 95

Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Schöningh and Fink Social Sciences E-Books Online, Collection 2007–2017 je elektronická verzia kníh nemeckých vydavateľstiev Verlag Ferdinand Schöningh a Wilhelm Fink, ktoré sa v roku 2018 stali imprintami vydavateľstva Brill. Zamerané sú najmä na sociológiu, sociálnu antropológiu, politológiu, ekonomické vedy, komparatívne vedy a afrikanistiku.

STATIS-BUND
Producent: Statistisches Bundesamt / DSI Data Service & Information
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Databáze obsahuje tabulky s hlavními makroekonomickými indikátory SRN, kompletované z oficiálních zdrojů – Statistisches Bundesamt a Deutsche Bundesbank.

Taylor & Francis - Business Management & Economics Collection
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Taylor & Francis Business Management & Economics Collection zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, celkově se jedná o 128 titulů.

Taylor & Francis e-books - vlastní výběr titulů
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platforme Taylor & Francis eBooks sú dostupné knihy vydavateľstva Taylor & Francis, vrátane imprintov Routledge, CRC Press, Garland, Spon Press, Psychology Press a Brunner-Routledge, rozdelené do 20 odborov.

Taylor & Francis eBook Archives
Producent: Taylor & Francis Publishing Group
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Taylor & Francis eBook Archives nabízí přístup do kolekce více než 6000 digitali­zovaných publikací z let 1800–1980 ve 25 disciplínách.

Taylor & Francis Open / Routledge Open (open access)
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Taylor and Francis Open poskytuje voľný prístup k úplným textom článkov autorov, ktorí sa rozhodli publikovať v open access časopisoch vydavateľstiev Taylor & Francis a Routledge, súčastí spoločnosti Informa, a voľne tak zverejniť výsledky svojho výskumu.

Taylor & Francis Social Science & Humanities Library
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

The Taylor & Francis Social Science & Humanities Library (SSH Library) zpřístupňuje v elektronické podobě vědecké časopisy vydavatelství Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, od roku 2014 i M.E. Sharpe a Landes Bioscience a od roku 2015 také Bloomsbury a Maney Publishing. Z přes 1400 časopisů je 950 titulů ve Web of Science v citačním indexu za rok 2013 (Thomson Reuters) a 80 titulů je mezi deseti prvními ve své kategorii.

Wiley Online Reference Works - Business and Finance
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Encyklopédie

Kolekcia príručiek a encyklopédií vydavateľstva Wiley zameraných na finančníctvo, účtovníctvo a manažment. Mnohé majú unikátne postavenie medzi informačnými zdrojmi. Tvorené a aktualizované sú poprednými odborníkmi a vydavateľ stále aktualizuje ich obsah:

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Producent: různí
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe. Indexuje a sprístupňuje aj otvorené časopisy.

CEEOL eBooks
Producent: různí / CEEOL
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Na platformě CEEOL jsou na výběr knihy nakladatelství ze střední, východní a jihovýchodní Evropy ze společenskovědních oborů. Odběratel si má možnost objednat jeden titul, kolekci podle vlastního výběru nebo celou kolekci.