ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Ekonomické vedy

Počet nájdených produktov: 85

DSI Global Economic Statistics
Producent: různí / DSI Data Service & Information
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Monitoring základních makroekonomických indikátorů 182 zemí světa je určen zejména národním i nadnárodním výzkumným organizacím k provádění analýz a předpovědí i modelování, doporučení politických rozhodnutí. Zdrojem informací jsou výstupy World Bank, ECB: European Central Bank, IMF, OECD, Eurostat i národních statistik.

Economic Facts & Forecasts
Producent: různí / DSI Data Service & Information
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Statistické údaje soustřeďující se na socioekonomické otázky a problémy životního prostředí shromážděné z předních světových zdrojů: World Bank, Unido, UNECE, IMF, OECD, Eurostat i mnoha dalších poskytují obraz o 200 zemích. K dispozici je na 100 databází, 52 mil časových řad měsíčních, čtvrtletních i ročních. Pokryty jsou všechny oblasti hospodářské činnosti, sociální a demografické statistiky, doprava, a to jak v globálním měřítku tak jednotlivé oblasti a země, celkem je sledováno na 10 000 produktů. Pozornost je věnována i předpovědím.

ECONOMICSnetBASE
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

ECONOMICSnetBASE je kolekce přes 790 knih (červen 2017) z oblasti ekonomických věd rozdělených do kategorií:

Eurostat Statistics
Producent: Eurostat, DSI Data Service & Information
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Unikátní databáze obsahuje statistické informace ze všech zemí EU – pokrývá oblast sociálně ekonomickou a výrobní – celkem 11 kategorií. Produkce Eurostat, the Statistical Office of the European Communities in Luxembourg kombinuje dvě části EU statistiky: základní sociálně ekonomické údaje titulu NewCronos a údaje ročních statistik Intra-Extra-EU Trade. K dispozici je přes 10 000 000 časových řad s retrospektivou až do r. 1960 s měsíčními, kvartálními a ročními daty. Statistiky pokrývají krátkodobé ekonomické indikátory, obecné makroekonomické indikátory, průmyslovou výrobu, národohospodářské údaje, finanční situaci, sociální kritéria, statistické informace o telekomunikacích, dopravě, demografii, zahraničním trhu, službách a řadu dalších.

HEED: Health Economic Evaluations Database
Producent: Wiley-Blackwell
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Health Economic Evaluations Database (HEED) je online zdroj ekonomických informací ze zdravotnictví. Pokrývá země celého světa. Obsahuje více než 42 000 pečlivě vybraných evaluací z databází Medline a EMBASE, z 5 000 časopisů a vládních publikací. Každý měsíc je přidáno zhruba 250 nových záznamů.

History of Economic Thought
Producent: Taylor & Francis Group, an Informa business
Typ: Primárne pramene

History of Economic Thought sprístupňuje vedecké poznatky o dejinách ekonomického myslenia od Taylor & Francis a jeho autorov. Je druhým projektom online projektu Routledge Historical Resources.

Humanities and Social Sciences E-Books Online
Producent: Brill
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Součástí Humanities and Social Sciences E-Books Online jsou elektronické monografie vydavatelství Brill z kolekcí:

International Statistical Yearbook
Producent: různí / DSI Data Service & Information
Typ: Faktografie / Štatistiky / Numerické databázy

Tato databáze je kolekcí informačních statistických zdrojů řady producentů (OECD, Eurostat, IMF, UNIDO, Statistický úřad SRN, aj.). Obsahuje přes 1 600 000 časových řad od r. 1960, aktualizována je ročně.

Japan Year Books Online
Producent: Brill
Typ: Primárne pramene

Japonské ročenky, publikované od začátku války s Čínou až do vypuknutí korejské války (1931 – 1952), prezentují japonské zprávy a statistiky za toto období. Jsou velmi podrobné, jedná se o komplexní japonský pohled na národ, odrážející jeho úsilí jak během války, tak i po ní. Pro badatele užitečný kontrast k China Year Books a Chinese Year Books vydaným v Tianjinu, Šanghaji a jinde v letech 1915–1945.

Routledge Handbooks Online
Producent: Routledge, Taylor & Francis Group
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Routledge Handbooks Online sprístupňuje príručky vydavateľstva Routledge (Taylor & Francis Group). Poskytujú prehľad o metódach, teórii, minulosti, súčasnosti a trendoch výskumu v humanitných a spoločenských vedách. Každá kniha je vedecky recenzovaná. Ku každej knihe sú doplnené metadáta a abstrakty na úrovni kapitol.