ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma

Vydavateľstvo
Anglistika a amerikanistika

Počet nájdených produktov: 88

Palmer's Full Text Online, 1800-1870
Producent: ProQuest
Typ: E-noviny / Agentúrne spravodajstvo

Historii 70. let 19. století je možné studovat na plných textech The Times, zpřístupněných kompletních stránkách tohoto periodika. Zdroj jich přináší na 1 mil., vyhledávat je možné pomocí indexace, která vychází z Palmer's Index to The Times, 1790–1905.

PBS Video Collection
Producent: PBS
Typ: Audiovizuálne dokumenty

Vyše 600 dokumentárnych filmov televíznej spoločnosti PBS – Public Broadcasting Service. Kolekcia je zameraná najmä na dejiny, aktuálne spoločenské a politické dianie, vedu, politiku a umenie.

Periodicals Archive Online
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Periodicals Archive Online (PAO) zpřístupňuje kompletní vydání časopisů od roku 1802 až do roku 2005. Pokrývá oblasti společenských i sociálních věd a umění. Databáze nabízí online přístup k stovkám vědeckých i historických časopisů – tzn. přes 3 milionů článků a 15 milionů stran.

ProQuest Congressional Collections
Producent: U.S. Government, U.S. Congress
Typ: Oficiálne dokumenty

Online prístup k primárnym prameňom vlády a kongresu Spojených štátov amerických pre výskum a štúdium dejín, práva, legislatívy a politiky. Na výber sú moduly:

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection
Producent: ProQuest
Typ: Kvalifikačné práce

ProQuest Dissertations & Theses Global: The Humanities and Social Sciences Collection je podsouborem PQDT Global zaměřeným na oblast humanitních a společenských věd, který obsahuje kromě abstraktů a bibliografických záznamů z PQDT A&I Humanities and Social Sciences také plné texty velké části dizertačních prací přidaných po roce 1997 a u části starších závěrečných prací.

ProQuest Ebook Central - vlastní výběr titulů
Producent: ProQuest
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Platforma ProQuest Ebook Central ponúka výber kníh od vydavateľstiev Routledge, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, Wiley-Blackwell, IGI Global, ABC-CLIO, Karolinum Press atď. v mnohých odboroch a pododboroch.

ProQuest Global Newsstream
Producent: různí / ProQuest
Typ: E-noviny / Agentúrne spravodajstvo

Global Newsstream, jedna z najväčších online databáz svetových denníkov, agentúrneho spravodajstva, transkriptov rozhlasového a televízneho vysielania. Prináša 3300 titulov, z ktorých 3050 novín je k dispozícii plnotextovo. Pokrytie siaha až do 80. rokov 20. storočia, pričom databáza je aktualizovaná niekoľkokrát denne.

ProQuest Linguistics Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Linguistics Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám pre výskum a štúdium jazykov vrátane fonetiky, fonológie, morfológie, syntaxe a sémantiky. Súčasťou sú:

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest One Literature
Producent: ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Úplné texty 1200 časopisov, 500 000 primárnych prameňov, 20 000 zdrojov literárnej kritiky, 20 000 odborných kníh, 18 000 referenčných diel, 14 000 kvalifi­kačných prác, 1300 videí, 1000 audio nahrávok pre výskum a štúdium svetovej literatúry na jednom mieste. Súčasťou sú: