ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Lingvistika

Počet nájdených produktov: 71

ProQuest Linguistics Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Linguistics Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám pre výskum a štúdium jazykov vrátane fonetiky, fonológie, morfológie, syntaxe a sémantiky. Súčasťou sú:

ProQuest One Academic
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

V súlade so súčasnými trendmi v akademickom prostredí, kde sa kladie čoraz väčší dôraz na dostupnosť nielen časopisov a kníh, ale aj ďalších zdrojov vrátane multimediálnych, predstavuje ProQuest novú generáciu svojho vlajkového produktu ProQuest One Academic, ktorý v známom a modernom rešeršnom prostredí kombinuje štyri špičkové elektronické zdroje:

ProQuest Social Sciences Premium Collection
Producent: různí / ProQuest
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

ProQuest Social Sciences Premium Collection poskytuje komplexný prístup k informáciám zo spoločenskovedných odborov – spája bibliografické záznamy a abstrakty s výsledkami „hĺbkovej“ indexácie článkov, ktorá poskytuje záznamy o fotografiách, tabuľkách, schémach a ďalších vyobrazeniach a úplnými textami. Súčasťou kolekcie sú:

USC Shoah Foundation Visual History Archive
Producent: USC Shoah Foundation
Typ: Audiovizuálne dokumenty

The USC Shoah Foundation's Visual History Archive je najväčším archívom svojho druhu. Súčasťou sú videá so svedectvami preživších a svedkami holokaustu (1939–1945) a ďalších zločinov proti ľudskosti: arménska genocída (1915–1923), nankingský masaker (1937) a rwandská genocída Tutsiov (1994).

Classiques Garnier Online Books
Producent: Classiques Garnier Numérique
Typ: E-knihy / Kolekcie e-kníh

Kolekcie na výber:

Classiques Garnier Online Journals
Producent: Classiques Garnier Publishers
Typ: E-časopisy / Kolekcie e-časopisov

Na výber je predplatné celej Classiques Garnier Online Journal Collection so 63 časopismi alebo odborné kolekcie:

Current Contents® - Arts and Humanities
Producent: Clarivate Analytics
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Soubor databází Current Contents představuje elektronickou online verze tištěných Current Contents, která velmi rychle zpřístupňuje obsahy předních odborných časopisů (celkem tento soubor pokrývá přes 8 420 časopisů a obsahuje přes 6 000 000 záznamů), 2 000 knih (s uvedením adres vydavatelů, autorů) i na 7 000 vyhodno­covaných web adres, a doprovázeny abstrakty. Aktualizace probíhá týdně. Pole databáze a jejich popis, vyhledávání viz Field Guide.

AtoZebra Language
Producent: World Trade Press
Typ: Audiovizuálne dokumenty

Čo je AtoZebraLanguage

Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
Producent: Vittorio Klostermann
Typ: Katalógy / Registre / Súpisy / Adresáre

Autorem Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissen­schaft (BDSL) je Universitätsbi­bliothek Frankfurt am Main, která je specializovaná na germanistiku. V BDSL naleznete informace o pracech věnovaných německému jazyku a německé literatuře. BDSL obsahuje záznamy monografií, vícesvazkových děl, periodik, sborníků, článků, recenzí a dalších dokumentů bez ohledu na místo jejich vydání. Online verze BDSL zpřístupňuje všechny záznamy od roku 1985.

British Academy Scholarship Online
Producent: British Academy
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Súčasťou rozrastajúcej sa online kolekcie Britskej akadémie vied sú monografie, zborníky a ďalšie publikácie zamerané na spoločenské vedy a humanity. Kolekcia obsahuje publikácie z odborov: