ČeskyEnglish


Spresnite hľadanie

Typ

Platforma
Vydavateľstvo
Výskum a vývoj

Počet nájdených produktov: 25

scite_
Producent: scite_
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie

scite_ je nástroj, ktorý ponúka kvantitatívny a kvalitatívny pohľad na to, ako sa vedecké publikácie navzájom citujú.

Writefull Suite
Producent: ThinqLab LTD
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie

Služba Writefull poskytuje pokročilú korektúru odborných textov v angličtine. Je to veľmi užitočný nástroj najmä pre akademické písanie. Je určená všetkým vedeckým pracovníkom a študentom, ktorí píšu a publikujú odborné texty v angličtine, aj keď nie je ich materským jazykom.

Lean Library
Producent: Lean Library, A Sage Publishing Company
Typ: Nástroje na integráciu, správu a zdieľanie

Nástroj Lean Library uľahčuje používateľom akademických a vedeckých knižníc prístup k ich službám. Súčasťou sú tri komponenty:

SAGE Campus
Producent: SAGE Publications
Typ: Znalostné systémy a nástroje

SAGE Campus sa skladá z online kurzov, spolu vyše 280 hodín a počas roku 2022 pribudnú ďalšie, zamerané na umelú inteligenciu, manažment dát a štatistika.

SAGE Catalyst
Producent: SAGE Publications
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

Nástroj pre kolaboratívne vyučovanie a učenie sa s prémiovými učebnicami zo spoločenských vied

SAGE Research Methods Cases
Producent: SAGE Publications
Typ: Plnotextové a multimediálne databázy

SAGE Research Methods Cases je zbierka prípadových štúdií z reálneho sociálneho výskumu, špeciálne vypracovaná a navrhnutá tak, aby vám pomohla pochopiť abstraktné metodologické koncepty v praxi.

SAGE Research Methods Online
Producent: SAGE Publications
Typ: Znalostné systémy a nástroje

SRM slúži vedcom a študentom ako zdroj informácií o kvantitatívnych, kvalitatívnych a kombinovaných metódach výskumu. Sprístupňuje vyše 100 000 stránok z publikácií vydavateľstva SAGE, ktoré sa zaoberajú metódami výskumu. Vďaka tzv. visual method map majú používatelia jedinečnú možnosť preskúmať prepojenie medzi viac než tisícovkou metód, teórií a termínov.

SCOPUS
Producent: Elsevier B.V.
Typ: Bibliografie / Abstrakty

Databáza SCOPUS je scientometrická multidisciplinárna bibliografická databáza doplnená ďalšími analytickými nástrojmi a funkciami pre scientometriu.

Article Galaxy Scholar
Producent: Research Solutions
Typ: Dodávanie primárnych dokumentov [DDS]

Rychlé a finančně zvýhodněné dodávání plných textů článků z odborných časopisů. Individuální implementace a konfigurace dle potřeb instituce. Nastavení přes OpenURL resolver (360 Link, SFX, ap.).

Compilatio Magister
Producent: Compilatio
Typ: Nástroje na vedecké publikovanie

Compilatio Magister je automatický softvér na porovnávanie textov určený na prevenciu a zisťovanie plagiátorstva. Pomáha pedagógom, knihovníkom a ďalším odborníkom v obasti vzdelávania ušetriť čas pri hodnotení a pomáha zvýšiť povedomie študentov o správnych postupoch pri písaní a citovaní.